Nagroda

Weź udział w promocji „Konto na miarę”!
Otwórz Konto Optymalne i otrzymaj nawet do:320 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
kwiecień - grudzień 2019 r.


Promocja „Konto na miarę” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Konto na miarę”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 28.02.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Zawrzyj umowę do 21.03.2019 r. oraz Aktywuj Aplikację mobilną GOmobile do 31.03.2019 r..
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
W każdym z miesięcy kwiecień - grudzień 2019 r. wykonaj z Aplikacji mobilnej GOmobile min. 3 przelewy opisane w Regulaminie


1 Rejestracji w promocji „Konto na miarę” można dokonać od dnia 01.02.2019 do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 28.02.2019 r.
Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Konto na miarę” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, obywatel RP posiadający dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny do złożenia wniosku o Konto Osobiste zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem konta osobistego w Banku oraz przed połączeniem BGŻ BNP Paribas z Raiffeisen Polbank Polska S.A., nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego zarówno w BGŻ BNP Paribas ani w Raiffeisen Polbank Polska S.A, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Jak otrzymać Nagrody o łącznej wartości do 320 zł?
Nagrodę Pierwszą w wysokości 50 zł otrzymasz za Aktywację Aplikacji mobilnej GOmobile do 31 marca 2019 r.
Informację o zdobyciu nagrody otrzymasz do 17 kwietnia, a przelew zostanie zrealizowany do 30 kwietnia 2019 r.

Nagrody od 2 do 10 to premia w wysokości 3% kwoty Transakcji bezgotówkowych wykonanych Kartą odpowiednio w miesiącu, za który przyznawana jest nagroda (kwiecień - grudzień 2019 r.) jednak nie więcej niż 30 zł.
Pamiętaj, że aby otrzymać w danym miesiącu premię 3% kwoty transakcji należy spełnić warunek wykonania min. 3 przelewów Aplikacją mobilną GOmobile.
Nagrody wydawane są co 3 miesiące, więc informacje o zdobyciu kolejnych nagród otrzymasz do:
- 16 lipca 2019 r. dla Nagród od 2 do 4
- 16 października 2019 r. dla Nagród od 5 do 7
- 15 stycznia 2020 r. dla Nagród od 8 do 10
Przelew zostanie zrealizowany na rachunek Laureata do ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał informację o nagrodzie.


Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Konto na miarę”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Konto na miarę”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma nagrody o łącznej wartości max. 320 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.kontonamiare.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Konto na miarę” warunków

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Konto na miarę”: kontakt@kontonamiare.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Konto na miarę” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać nagrody o łącznej wartości 320 zł?

Aby zdobyć wszystkie nagrody w łącznej wysokości 320 zł, należy spełnić wszystkie warunki promocji „Konto na miarę”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Konto na miarę” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto na miarę” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723, NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kontonamiare.pl. Informacje o promocji „Konto na miarę”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.kontonamiare.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto na miarę” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 28.02.19 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 320 zł w ramach Promocji „Konto na miarę” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Nagrody Pierwszej w wysokości 50 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.kontonamiare.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 01.02.19 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 28.02.19 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 01.02.19 r. do 28.02.19 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto na miarę” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 21.03.19 r. oraz posiadanie tego konta na dzień wydania nagrody;
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31.03.19 r.
Otrzymanie Nagród od 2 do 10 przyznawanych miesięcznie w wysokości 3 % kwoty Transakcji bezgotówkowych wykonanych Kartą polegających na dokonaniu płatności za towary lub usługi w punktach handlowo – usługowych, w którym akceptowana jest płatność Kartą, w tym także transakcje dokonywane bez fizycznego przedstawienia Karty, w miesiącu, za który przyznawana jest nagroda (2 nagroda przyznawana jest za kwiecień 2019 r., 3 nagroda za maj 2019 r., 4 nagroda za czerwiec 2019 r., 5 nagroda przyznawana jest za lipiec 2019 r., 6 nagroda przyznawana jest za sierpień 2019 r., 7 nagroda przyznawana jest za wrzesień 2019 r., 8 nagroda przyznawana jest za październik 2019 r., 9 nagroda przyznawana jest za listopad 2019 r., 10 nagroda przyznawana jest za grudzień 2019 r.), z wyłączeniem transakcji BLIK, PayU, Przelewy 24, Dotpay oraz transakcji o Kodach MCC wymienionych w załączniku nr 2 do Regulaminu, jednak nie wyższe niż 30 zł miesięcznie, są przyznawane Uczestnikowi, który łącznie:
(iv) spełni warunki do otrzymania Nagrody Pierwszej,
(v) w każdym miesiącu, za który przyznawana jest nagroda (tj. kwiecień - grudzień 2019 r.) wykona min. 3 przelewy środków z Konta Osobistego za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile (z wyłączeniem przelewów natychmiastowych, systemów płatności internetowych takich jak: PayU, Dotpay, Przelewy 24 oraz systemu płatności mobilnej BLIK),
(vi) posiada Konto Osobiste wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania danej nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli RP posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przejęciem przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. z dniem 31.10.2018 r. - w Raiffeisen Polbank, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto na miarę” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).